[contact-form-7 404 "Not Found"]

Alle servicesaker må meldes inn via dette serviceskjemaet. Før du sender inn skjemaet vennligst sjekk at du har kontrollert følgende punkter:

done Har du vedlikeholdt og rengjort produktet ditt i henhold til instruks/manual?
done Har du kontrollert sil på vanninntak, og er det fall på slangen for utvannet?
doneFor thermoelektriske vinskap, står det fritt med god klaring i alle retninger?
doneHar du lest bruksanvisningen og gjort de tiltak som kan gjøres?

Angående kvittering
Kopi av kvittering må sendes inn.
Hvis du har problemer med dette vennligst se eksempler på løsning:
– Be om å få en elektronisk kopi av kvittering fra utsalgssted
– Scan inn en papirkvittering på PC
– Ta et bilde av kvitteringen med din telefon og send dette i en mail til deg selv

OBS! Om du får en feilmelding når du forsøker sende inn skjemaet og må fylle inn noe på nytt vil alle filer du har lastet opp (bilder / kvittering) bli nullstilte og må lastes opp på nytt!

Allmenne vilkår (må godkjennes før innstending)
Herved aksepteres det at kunde vil bli fakturert minimumskostnaden på kr 1100 NOK (omregnet til lokal valuta) + eventuelle reisekostnader for service under garanti- / reklamasjonstiden hvis følgende forhold avdekkes:
– Ingen feil konstateres
– Feilen kommer av uriktig / ulovlig installasjon, feilaktig håndtering, uforsiktighet eller ikke utført vedlikehold og renhold
– Produktet er blitt brukt til noe annet enn det er laget for
– Produktet er tidligere reparert av uautorisert personell og med uorginale deler
– Utenfor garanti- / reklamasjonstiden satt av nasjonale lover